Przejdź do głównej treści

Rada Centrum Edukacji Przyrodniczej

 w składzie:

 • prof. dr hab. Stanisław Kistryn – Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych;
 • dr hab. Tomasz Pyrcz – Dyrektor Centrum;
 • dr hab. Małgorzata Kruczek – Dziekan Wydziału Biologii; przewodnicząca Rady
 • dr hab. Michał Gradziński – Prodziekan Wydziału Geografii i Geologii;
 • dr hab. Jarosław Bodzek – zastępca Dyrektora Instytutu Archeologii;
 • dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz – Dyrektor Instytutu Botaniki;
 • dr hab. Mariusz Kędzierski –Dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych;
 • dr hab. Janusz Fyda – zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Środowisku;
 • dr hab. Paweł Grzmil – Dyrektor Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych;
 • prof. dr hab. Stanisław Zoła – Dyrektor Instytutu – Obserwatorium Astronomiczne;
 • prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski – kierownik projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ” POIŚ 13.01.00-00-062/08;
 • mgr Teresa Kapcia – Kwestor UJ;
 • mgr Dorota Buchwald-Cieślak – kierownik Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów
Pliki do pobrania
pdf
Decyzja nr 7 Rektora UJ z 13 lutego 2017 roku w sprawie: powołania Rady Centrum w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ
pdf
Decyzja nr 24 Rektora UJ z 23 maja 2017 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Centrum w CEP UJ oraz zmiany decyzji nr 7 Rektora UJ z 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania Rady CEP UJ