Skip to main content

Wyprawa naukowa do Afryki

Wyprawa naukowa do Afryki

W okresie od 20 lutego do 15 marca br. odbyła się międzynarodowa wyprawa naukowa do Gwinei, sponsorowana przez fundację Fauna and Flora International z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Celem wyprawy była wstępna ocena bioróżnorodności na obszarze rezerwatu gór Ziama. Członkami wyprawy byli Safian Szabolcs (Węgry/Wielka Brytania), Gabor Simonics (Słowacja) a także pracownik Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, mgr Klaudia Florczyk. Badania obejmowały zbieranie okazów motyli dziennych i nocnych do dalszego opracowania taksonomicznego, z wykorzystaniem różnych technik, takich jak pułapki zapachowe i feromonowe oraz odłów z wykorzystaniem światła UV. Dzięki zastosowaniu wszechstronnych technik odłowu udało się zebrać liczny materiał, który zasilił między innymi zbiory CEP, w tym szereg rzadkich gatunków endemicznych dla tego rejonu Afryki oraz prawdopodobnie kilka nowych gatunków dla nauki. Badania prowadzono w różnego typu siedliskach, od nizinnych i podgórskich lasów deszczowych po sawannę i obszary częściowo zantropogenizowane
Photogallery
Recommended
Porównanie zachowań pawianów w warunkach ZOO
Porównanie zachowań pawianów w warunkach ZOO
Noc Biologów 2020
Noc Biologów 2020
Nasi goście: Marianne Espeland, Keith Willmott i Hugo Benitez
Nasi goście: Marianne Espeland, Keith Willmott i Hugo Benitez
Tydzień Kultury Etiopii
Tydzień Kultury Etiopii